Thu ngân sách đạt trên 5.000 tỷ đồng

D.THƯƠNG 06:11, 25/05/2023

UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước tính đến ngày 16/5/2023 đạt 5.228 tỷ đồng, bằng 42% dự toán Trung ương, bằng 36% dự toán địa phương và bằng 95% so với cùng kỳ. 

Tới thời điểm này, công tác giải ngân vốn đầu tư công đã phân bổ là 7.740,7 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 99,1% kế hoạch.

Toàn tỉnh đang nỗ lực triển khai các giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu, tăng thu để đảm bảo đúng tiến độ mà UBND tỉnh đã đặt ra.