157 doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá nhân tại Bảo Lộc và Bảo Lâm đang nợ hơn 30,3 tỷ đồng tiền thuế và các khoản thu khác

KHÁNH PHÚC 18:23, 21/09/2023

(LĐ online) - Ngày 21/9, Chi cục Thuế Bảo Lộc - Bảo Lâm, cho biết: Tính đến ngày 31/8/2023, trên địa bàn TP Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm đã có 157 công ty, doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá nhân đang nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước với tổng số tiền hơn 30,3 tỷ đồng.

Một số doanh nghiệp, cá nhân có số nợ lớn về thuế và các khoản thu khác
Một số doanh nghiệp, cá nhân có số nợ lớn về thuế và các khoản thu khác

Trong đó, TP Bảo Lộc có 31 công ty, doanh nghiệp và 102 hộ kinh doanh cá nhân đang nợ thuế và các khoản thu khác với số tiền hơn 16 tỷ đồng; còn huyện Bảo Lâm có 16 công ty, doanh nghiệp và 8 hộ kinh doanh cá nhân đang nợ thuế, các khoản thu khác với số tiền 14,3 tỷ đồng.

Căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước và Luật Quản lý thuế, Chi cục Thuế Bảo Lộc - Bảo Lâm thực hiện việc công khai danh sách 157 công ty, doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá nhân còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước nói trên.

Lý do công khai là do người nộp thuế không chấp hành nghĩa vụ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước quy định tại điểm a, khoản 1, điều 100 Luật Quản lý thuế và điểm g, khoản 1, Điều 29 Nghị định 126/2020 của Chính phủ quy định về trách nhiệm người nộp thuế.