Trẻ em vùng cao nguyên đá Đồng Văn. Ảnh: Nguyễn Nghĩa

05:05, 19/05/2022

 

Trẻ em vùng cao nguyên đá Đồng Văn. Ảnh: Nguyễn Nghĩa
Trẻ em vùng cao nguyên đá Đồng Văn. Ảnh: Nguyễn Nghĩa