Bộ đội Biên phòng tuần tra bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Ảnh: Võ Việt

04:06, 02/06/2022

 

Bộ đội Biên phòng tuần tra bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Ảnh: Võ Việt
Bộ đội Biên phòng tuần tra bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Ảnh: Võ Việt