Hồ Tà Đùng - Đắk Nông, một góc nhìn

06:06, 09/06/2022

 

 Hồ Tà Đùng - Đắk Nông, một góc nhìn. Ảnh: Thụy Trang
Hồ Tà Đùng - Đắk Nông, một góc nhìn. Ảnh: Thụy Trang