Đồi mâm xôi ở Tả Van (Sa Pa). Ảnh: Khuê Việt Trường

06:07, 14/07/2022

 

Đồi mâm xôi ở Tả Van (Sa Pa). Ảnh: Khuê Việt Trường
Đồi mâm xôi ở Tả Van (Sa Pa). Ảnh: Khuê Việt Trường