Thu hoạch rong biển ở Khánh Hòa. Ảnh: Võ Trang

06:06, 30/06/2022

 

Thu hoạch rong biển ở Khánh Hòa. Ảnh: Võ Trang
Thu hoạch rong biển ở Khánh Hòa. Ảnh: Võ Trang