Góc thắng cảnh Tràng An mùa hạ. Ảnh: Nguyễn Nghĩa

06:06, 23/06/2022

 

Góc thắng cảnh Tràng An mùa hạ. Ảnh: Nguyễn Nghĩa
Góc thắng cảnh Tràng An mùa hạ. Ảnh: Nguyễn Nghĩa