Tạm biệt thời áo trắng

NGUYỄN HIỆP 06:18, 16/05/2024
Tạm biệt thời áo trắng. Ảnh: Nguyễn Hiệp
Tạm biệt thời áo trắng. Ảnh: Nguyễn Hiệp