Cát Tiên: Hỗ trợ 20.000 cây điều ghép giống cao sản giúp người dân tái canh

05:05, 19/05/2022
: Phước Cát 2, Tiên Hoàng, Nam Ninh và thị trấn Cát Tiên. Trong đó, xã Phước Cát 2 thực hiện tái canh 20 ha/40 hộ; xã Tiên Hoàng 40 ha/61 hộ; xã Nam Ninh 12,45 ha/16 hộ và thị trấn Cát Tiên 27,55 ha/42 hộ. Chủng loại giống điều ghép là PN1, AB29, định mức 200 cây/ha với tổng số lượng cây giống là 20.000 cây. Đối tượng được hỗ trợ giống điều cao sản để tái canh cây điều năng suất thấp là các hộ nông dân ở những vùng đất không thể chuyển đổi sang cây trồng khác (độ dốc cao, không có nước tưới...) nhằm hạn chế đến mức thấp nhất việc tái canh điều không kiểm soát dẫn đến tình trạng tái canh điều xong lại chuyển đổi sang cây trồng khác.
 
HOÀNG SA