6 nhóm giải pháp đảm bảo an toàn thực phẩm đến năm 2030

06:08, 03/08/2022
Theo kế hoạch phê duyệt từ nay đến năm 2030, tỉnh Lâm Đồng triển khai 6 nhóm giải pháp đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông - lâm - thủy sản trên địa bàn.
 
Cụ thể, 3 nhóm giải pháp đầu tiên gồm: Huy động, lồng ghép tổng hợp các nguồn lực đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng các vùng trồng trọt, chăn nuôi; nâng cao vai trò của tổ chức kinh tế hợp tác, các tổ chức chính trị - xã hội, hiệp hội ngành hàng trong tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm; phản hồi kịp thời các thông tin sai lệch về chất lượng an toàn thực phẩm. 
 
Và 3 nhóm giải pháp còn lại là: Đẩy mạnh cải cách hành chính trong quản lý chất lượng an toàn thực phẩm; ứng dụng chuyển đổi số trong truy xuất nguồn gốc sản phẩm; khai thác các thị trường xuất khẩu sang Trung Quốc, các nước Asean, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, EU, khu vực Trung Đông...
 
VŨ VĂN