Xử lý dứt điểm các vụ vi phạm lấn chiếm đất bảo vệ hành lang an toàn hồ, đập thủy lợi

06:08, 03/08/2022
UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), UBND các huyện, thành phố xử lý dứt điểm các vụ vi phạm lấn chiếm đất bảo vệ hành lang an toàn hồ, đập thủy lợi trên địa bàn.
 
Theo công văn trên, UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm kiểm tra, rà soát báo cáo tình hình vi phạm và xử lý vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các vụ vi phạm lấn chiếm đất bảo vệ hành lang an toàn hồ, đập, công trình thủy lợi trái pháp luật, nghiêm trọng và gửi báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 5/8 để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.
 
Giao UBND các huyện, thành phố chủ động phối hợp với Sở NN&PTNT để cung cấp thông tin, số liệu tình hình vi phạm và xử lý vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi tại địa phương, gửi báo cáo về Sở NN&PTNT trước ngày 3/8. Đồng thời, kiểm tra, rà soát và xử lý dứt điểm các hành vi, vi phạm, lấn chiếm đất, xây dựng công trình trái phép trong hành lang bảo vệ đập, hồ chứa, công trình thủy lợi trên địa bàn; trường hợp để xảy ra vi phạm nghiêm trọng không xử lý dứt điểm, gây dư luận không tốt trong Nhân dân, để báo chí phản ánh thì Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác quản lý nhà nước tại địa phương.
 
C.THÀNH