Xuân

07:01, 01/01/2020

Xuân

Em đến thăm anh
Em mang cành mai trắng
Em đến thăm anh 
Em mặc áo lụa hồng.
Hỡi người yêu ơi
Em mua hoa làm chi nữa
 
Em đã xuân rồi
Em đã hoa rồi 
Em biết không?
 
NGUYỄN QUANG HÀ