Cố hương

07:01, 01/01/2022
Về quê lòng chạnh nhớ quê
Nồm, nam, bấc thổi bốn bề mái tranh
Đâu rồi ngõ nhỏ truông quanh
Đâu rồi bờ bãi ngày xanh sáo diều
 
Hoàng hôn buôn cuối những chiều
Trâu bò lững thững tiếng kêu về chuồng
Vườn xưa che chắn chim muông
Mùa mưa qua biết bao luồng bão giông
 
Giếng nhà tươi nọc trầu không
Thắm môi mẹ trên cánh đồng vụ Ba
Thửa rau xanh tiếp luống cà
Hội xuân rộn rã nhịp ca bài chòi
 
Trống tuồng năm cũ đâu rồi
Hồn quê xao xác bồi hồi cố hương.
 
NGUYỄN TƯỜNG VĂN