Đà Lạt chỉ đạo rà soát toàn diện kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 

VÕ TRANG - NGUYỄN NGHĨA 18:03, 23/02/2024

(LĐ online) - Ngày 23/2, UBND thành phố Đà Lạt đã ra chỉ đạo với Công an thành phố Đà Lạt, các cơ quan, đơn vị và UBND các phường, xã trên dịa bàn thành phố cần tiếp tục nỗ lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Đề án 06. 

Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai Đề án 06
Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai Đề án 06

UBND thành phố cũng đồng thời yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ theo ngành, lĩnh vực hàng tuần, hàng tháng và công bố kết quả cụ thể để mang lại tiện ích cho người dân và doanh nghiệp.

Theo chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị được yêu cầu rà soát toàn diện kết quả triển khai Đề án 06 tại cơ quan, đơn vị và đưa ra giải pháp khắc phục kịp thời cho những nhiệm vụ chậm tiến độ. Trong đó, trọng tâm là tiếp tục số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết Thủ tục hành chính (TTHC) trong quá trình tiếp nhận và giải quyết, gắn việc số hóa với nhiệm vụ của cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết TTHC. Điều này nhằm loại bỏ yêu cầu người dân và doanh nghiệp cung cấp giấy tờ vật chất, và thay thế bằng việc yêu cầu giấy tờ đã được số hóa theo quy định.

Công an hỗ trợ người cao tuổi làm căn cước công dân
Công an hỗ trợ người cao tuổi làm căn cước công dân

Ngoài ra, UBND thành phố Đà Lạt cũng đề ra mục tiêu nâng cấp và hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu đề án. UBND thành phố cho biết, sẽ thực hiện chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp dựa trên dữ liệu và thời gian thực theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử.

Các cơ quan, đơn vị, và UBND các phường, xã căn cứ vào Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 715/KH-BCĐ06 ngày 23/01/2024 của Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh và tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương để đề ra các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong năm 2024. Trong đó, tập trung phối hợp với các cơ quan liên quan để thúc đẩy cấp tài khoản an sinh xã hội cho các đối tượng hưởng chính sách chưa có tài khoản. Đồng thời, sẽ tiến hành chi trả trợ cấp an sinh xã hội không sử dụng tiền mặt cho 100% người dân đã có tài khoản.

Ngoài ra, UBND thành phố Đà Lạt cũng yêu cầu tổ chức đào tạo tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức và viên chức địa phương về an ninh an toàn thông tin, ưu tiên sử dụng hình thức điện tử trên phần mềm đào tạo trực tuyếnnhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo mật thông tin trong quá trình triển khai Đề án 06.

Để đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 và gia tăng tiến độ số hóa dữ liệu, UBND thành phố Đà Lạt cũng sẽ triển khai các mô hình và giải pháp ứng dụng tiện ích từ nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân và định danh điện tử. Đặc biệt, sẽ tập trung vào các lĩnh vực hộ tịch, đất đai, lao động và việc làm.

UBND thành phố Đà Lạt cam kết tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06 và thực hiện các biện pháp cải cách hành chính để cung cấp dịch vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển của thành phố và nâng cao chất lượng sống của cộng đồng địa phương.


Từ khóa:

đề án 06 Đà Lạt