Quán triệt các văn bản mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng

10:01, 14/01/2022
(LĐ online) - Sáng 14/1, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh tại 14 điểm cầu với 355 đại biểu trong toàn tỉnh cùng dự để quán triệt các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh về công tác tổ chức xây dựng Đảng; hướng dẫn một số quy trình liên quan đến nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ, tổ chức đảng, đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; trao đổi, giải đáp các đề xuất, kiến nghị của các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.
 
Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu khai mạc
Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu khai mạc
 
Hội nghị dưới sự chủ trì, điều hành của đồng chí  Nguyễn Tiến Dũng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Quốc Kỳ - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Vũ Quang Lâm - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Tham dự tại điểm cầu Hội trường Ban Tổ chức Tỉnh ủy có lãnh đạo và chuyên viên các phòng trực thuộc Ban Tổ chức Tỉnh ủy, ban xây dựng tổ chức cơ sở đảng, Đảng ủy Khối các Cơ quan, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, đại diện Thường trực Đảng ủy và Văn phòng Đảng ủy Trường Đại học Đà Lạt và Viện Nghiên cứu hạt nhân;  lãnh đạo và chuyên viên Phòng công tác Đảng, công tác Chính trị, Công an tỉnh.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các đồng chí lãnh đạo các phòng của Ban Tổ chức quán triệt Hướng dẫn số 11-HD/BTCTW ngày 13/12/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về hướng dẫn thực hiện biểu mẫu thống kê cơ bản về công tác tổ chức xây dựng Đảng và triển khai một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức đảng, đảng viên. Quán triệt Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ; hướng dẫn quy trình tiếp nhận công chức, viên chức giữa khối Đảng, Nhà nước và ngược lại; hướng dẫn quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ cán bộ và một số văn bản liên quan đến chế độ chính sách cán bộ, công chức, viên chức. Quán triệt Quy định số 08-QĐ/TU, ngày 14/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định đối tượng và chế độ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Lâm Đồng; hướng dẫn số 05-HD/BTCTU, ngày 28/12/2021 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ cấp huyện; hướng dẫn thực hiện quy trình thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ, đảng viên và người có nguyện vọng được xem xét kết nạp Đảng có vấn đề về tiêu chuẩn chính trị.
 
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy
 
Phát biểu khai mạc,  đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trong thời gian qua, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đã thể hiện quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đi đôi với đổi mới phong cách, lề lối, phương pháp, thái độ làm việc; Ban Tổ chức các cấp đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của thường trực, ban thường vụ cấp uỷ cùng cấp và phát huy tốt vai trò tham mưu, chung sức, đồng lòng thực hiện hoàn thành khối lượng rất lớn công việc trong năm 2021 từ những nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách đến những nội dung công việc quan trọng trong bối cảnh vừa phòng chống dịch vừa hoàn thành các nhiệm vụ chính trị đề ra. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã kịp thời đổi mới hình thức tổ chức hội nghị từ trực tiếp sang trực tuyến để thích ứng linh hoạt với tình hình dịch bệnh Covid-19; tiết kiệm thời gian, kinh phí và triển khai thực hiện các văn bản mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng đồng bộ trong toàn tỉnh. Đề nghị Ban Tổ chức các Huyện uỷ, Thành uỷ, Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ nghiêm túc tiếp thu những nội dung mà các đồng chí báo cáo viên đã quán triệt. Sau hội nghị này kịp thời tham mưu cấp uỷ cùng cấp cụ thể hoá và triển khai thực hiện đảm bảo đúng nội dung, quy trình các bước theo quy định.
 
NGUYỆT THU