Hỗ trợ nông dân trồng ngô làm thức ăn cho bò sữa

D.Q 06:12, 25/05/2023

Thông tin từ UBND huyện Cát Tiên cho biết, Cát Tiên đang thực hiện hỗ trợ nông dân trồng ngô sinh khối phục vụ chăn nuôi bò sữa. Theo đó, huyện sẽ hỗ trợ 184 kg hạt giống ngô sinh khối cho 28 nông hộ của 8 xã, thị trấn. Với diện tích 9,2 ha, nông dân sẽ được hỗ trợ 20 kg hạt giống ngô/ha, giống ngô lai MAX 7379 có khả năng sinh trưởng tốt, kháng bệnh và có sinh khối cao. Ngô trồng sinh khối là trồng và thu hoạch ở giai đoạn chín sáp, loại thức ăn tốt cho chăn nuôi bò sữa, đặc biệt vào những mùa ít cỏ và các chất xanh khác, giúp bò sữa nhanh lớn, chất lượng sữa tốt. Đây là hoạt động của huyện Cát Tiên nhằm hỗ trợ nông dân phát triển ngành chăn nuôi bò sữa, thực hiện Đề án Phát triển ngành chăn nuôi bò sữa trên địa bàn huyện.